Petra Vavroušová

Petra Vavroušová

Petra vyučuje semináře tlumočení (konsekutivní, bilaterální a simultánní tlumočení i tlumočení z listu) na Ústavu translatologie FF UK a působí rovněž jako odborná asistentka na Ústavu jazyků a společenských věd FD ČVUT (španělština a němčina). Vystudovala španělskou filologii i překladatelství a tlumočnictví španělštiny a němčiny na FF UK, kde v současné době také studuje v doktorském programu. V jejich hodinách zaměřených na konverzaci a gramatiku nechybí ani krátká videa a písničky seznamující studenty s kulturou a reáliemi španělsky mluvících zemí.

Reference seminářů Petry Vavroušové: