PRAKTICKÝ SEMINÁŘ KONSEKUTIVNÍHO TLUMOČENÍ - ZAČÁTEČNÍCI

Termín: 16. 1. 2021 (por confirmar)
Dny: Sobota
Čas: 9:30 – 15:15
Počet hodin: 6 x 45 min
Cena: 1 450 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Petra Vavroušová

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN

  • Studentům oborů souvisejících s tlumočením.
  • Zájemcům o podrobnější inf

základních tlumočnických technik, procvičování tlumočnické notace a konsekutivního tlumočení asi pětiminutových projevů. Účastníci semináře se také seznámí s tlumočením z listu a bilaterálním (dialogickým) tlumočením.

Dopolední blok:

Konsekutivní tlumočení s notací + bilaterální tlumočení

Odpolední blok:

Konsekutivní tlumočení s notací + tlumočení z listu

Zaměření semináře:

Cílem semináře pro tlumočníky –

Zaměření semináře:

Cílem semináře pro tlumočníky – začátečníky je seznámení se se základními tlumočnickými technikami, procvičování tlumočnické notace a konsekutivního tlumočení asi pětiminutových projevů. Účastníci semináře se také seznámí s tlumočením z listu a bilaterálním (dialogickým) tlumočením.

Dopolední blok:

Konsekutivní tlumočení s notací + bilaterální tlumočení

Odpolední blok:

Konsekutivní tlumočení s notací + tlumočení z listu

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN

  • Studentům oborů souvisejících s tlumočením.
  • Zájemcům o podrobnější inf

 

Přihláška na kurz