O jazykové škole Deliberia

Deliberia je malá jazyková škola s výhradním zaměřením na výuku španělštiny. Ta probíhá v malých skupinách o max. 8 studentech. V kurzech udržujeme přátelskou a otevřenou atmosféru.

Naše výuková metoda

Naše výuková metoda

  • Hlavním cílem je studenty rozmluvit. Studenti tak dosahují během krátké doby významného pokroku.
  • Klademe důraz na to, aby se v hodinách hovořilo pouze španělsky Většinu času hovoří student, ať již v interakci s lektorem nebo s ostatními studenty.
  • Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní.
  • Zaměřujeme se více na používání jazyka než na pouze teoretické vysvětlování gramatické struktury. Gramatiku procvičujeme hlavně opakováním.

Místo výuky

Místo výuky

Naše učebna se nachází v pražském Karlíně, na adrese Pernerova 403/36. Zdobí ji obrazy mexické malířky Laureleny Rodriguez, které nám pomáhají nastolit příjemnou a pozitivní atmosféru. Více o naší učebně naleznete zde.

Lektor a motivace studenta na prvním místě

Lektor a motivace studenta na prvním místě

Úspěch jazykové výuky nezáleží na používané metodě, ani na technologickém vybavení učeben. Závisí výhradně na technických a lidských schopnostech lektorů, kteří ji realizují, a také na účasti studenta. V Deliberii jsme přesvědčeni, že lektor a motivace žáka jsou hlavními faktory určující úspěch či neúspěch při učení se jazyka. Proto jsme při výběru lektorů nároční a kromě technických znalostí požadujeme u lektora i schopnosti motivace, empatie a práce se skupinou. S lektory pak spolupracujeme dlouhodobě.

Lektoři, kteří vás budou v Deliberii učit španělsky:

Jsme specialisté na výuku španělštiny

Luis

Luis je otcem školy Deliberia a je to vytrvalý a empatický lektor, který rozmluví každého. Velký důraz klade na motivaci.

Kurzy a výuka španělštiny

Lourdes

Lourdes je temperamentní a dynamická lektorka z Madridu, se kterou se nikdy nebudete nudit.

Kurzy španělštiny

Ana

Ana je vlídná a trpělivá lektorka z Caracasu. Rádá sdílí se svými studenty své poznatky o Latinské Americe.

Výuka španělštiny

Jorge

Jorge přijel před 6 lety z Baskicka do Prahy učit španělštinu a je to náš nejmladší lektor.