O jazykové škole Deliberia

 Jazykové škole Deliberia je malá jazyková škola s výhradním zaměřením na výuku španělštiny. Ta probíhá v malých skupinách o max. 8 studentech. V kurzech udržujeme přátelskou a otevřenou atmosféru.

Metoda výuky naší jazykové školy

 • Hlavním cílem je studenty rozmluvit. Studenti tak dosahují během krátké doby významného pokroku.
 • Klademe důraz na to, aby se v hodinách hovořilo pouze španělsky Většinu času hovoří student, ať již v interakci s lektorem nebo s ostatními studenty.
 • Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní.
 • Zaměřujeme se více na používání jazyka než na pouze teoretické vysvětlování gramatické struktury. Gramatiku procvičujeme hlavně opakováním.
 • Místo výuky

  Naše učebna se nachází v pražském Karlíně, na adrese Pernerova 403/36. Zdobí ji obrazy mexické malířky Laureleny Rodriguez, které nám pomáhají nastolit příjemnou a pozitivní atmosféru. Více o naší učebně naleznete zde.

  Lektor a motivace studenta na prvním místě

  Úspěch jazykové výuky nezáleží na používané metodě, ani na technologickém vybavení učeben. Závisí výhradně na technických a lidských schopnostech lektorů, kteří ji realizují, a také na účasti studenta. V Deliberii jsme přesvědčeni, že lektor a motivace žáka jsou hlavními faktory určující úspěch či neúspěch při učení se jazyka. Proto jsme při výběru lektorů nároční a kromě technických znalostí požadujeme u lektora i schopnosti motivace, empatie a práce se skupinou. S lektory pak spolupracujeme dlouhodobě.

  Lektoři, kteří Vás naučí španělsky:

  Jsme specialisté na výuku španělštiny

  Luis

  Luis je otcem školy Deliberia a je to vytrvalý a empatický lektor, který rozmluví každého. Velký důraz klade na motivaci.

  Výuka španělštiny

  Lourdes

  Lourdes je temperamentní, veselá a dynamická lektorka z Madridu, se kterou se na hodinách nikdy nebudete nudit.

  Manuel

  Manuel je vtipný a příjemný nadšenec do výuky španělštiny. Pochází z Venezuely, ale v Praze učí již více než 20 let. Hovoří plynně česky.

  Jorge

  Jorge přijel před 8 lety z Baskicka do Prahy učit španělštinu a je to náš nejmladší lektor. Věnuje se zejména individuální výuce.