Informace o ochraně osobních dat

Osobní údaje, které v rámci objednání kurzu či semináře vyžadujeme, jsou nezbytné minimum k realizaci naší služby; k jinému účelu je nepoužíváme. Uchováváme je po dobu 5 let za účelem poskytnutí slevy na následný kurz, poté je mažeme. Pokud chcete, aby byly smazány Vaše údaje po ukončení kurzu nebo semináře ze systému evidence studentů, vyhovíme Vám – žádost lze sdělit telefonicky nebo na kontaktu Deliberia pro ochranu osobních údajů: deliberia@deliberia.cz. Nezbytné údaje o úhradě kurzu však budou zachovány v účetním systému z důvodu právní povinnosti uchovávat účetní záznamy deset let po konci příslušného účetního období.

Na základě právního základu plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tedy zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, druh kurzu, e-mail, telefon, město, způsob platby, ev. předchozí návštěvy kurzu Deliberia.

Po dobu zpracování může mít přístup k těmto údajům také náš poskytovatel administrativní podpory a poskytovatel hostingu Active 24, s.r.o., kteří jsou vázáni mlčenlivostí a dalšími smluvními zárukami.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí osobě nebo do třetí země.

Máte právo dostat od nás přehled Vašich osobních údajů, které máme a také právo žádat opravu nepřesných osobních údajů či jejich výmaz, pokud by byly zpracovávány protiprávně. V tomto případě máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.“

Luis Ochoa Torcal – Deliberia, IČ 87619971
Doudova 23,14700 Praha 4

deliberia@deliberia.cz

Tel: 723 955 545