Margarita

Margarita Martínez

Margarita vystudovala španělskou filologii na Univerzitě Complutense v Madridu. Výuku španělštiny miluje, a proto se nikdy nepřestala vzdělávat a absolvovala několik kurzů pedagogiky, výuky španělštiny jako druhého jazyka a zkoušky DELE. Má více než dvacetiletou praxi jako učitelka španělštiny v Praze. Učila na jazykových školách i na středních školách a pracovala s dospělými i mládeží. Má ráda interaktivní a komunikativní hodiny, které jsou přizpůsobeny individuálním potřebám každého studenta. Domluvit se s ní můžete také česky. Naše španělština online