Kurz španělštiny pro úroveň Začátečníci +

Termín: 20.2.2024 – 28.5.2024
Dny: Úterý
Čas: 17:00 – 18:30
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 4.890 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Pavla Pikešová

Učebnice: ELE ACTUAL A1 (lekce 11-14)

Učebnici si můžete objednat předem. Cena učebnice 504 Kč. V případě zájmu napište prosím e-mail na deliberia@deliberia.cz a učebnici pro Vás rezervujeme.

Tento kurz španělštiny pro úroveň začátečníci + je určen pro studenty, kteří se již s jazykem někdy setkali, určité základy mají, ale jejich znalosti jsou nesourodé případně pozapomenuté. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře v Karlíně. Hlavním cílem je studenty rozmluvit. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo, až na výjimky, výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Učíme již 16 let a máme výborné refrence!

Gramatika kurz:

 • Slovesa gustar a encantar
 • También, tampoco, sí, no
 • Es/está/hay/tiene
 • Mucho/bastante
 • Předložky a, de, por
 • Přítomný čas sloves llover
 • Muy/Mucho/Bastante
 • Vyjádření frekvence
 • Saber, Conocer + infinitiv
 • Nepravidelná slovesa hacer, venir, ir, ser, estar
 • Témata kurz:

 • Slovesa gustar a encantar
 • También, tampoco, sí, no
 • Es/está/hay/tiene
 • Mucho/bastante
 • Předložky a, de, por
 • Přítomný čas sloves llover
 • Muy/Mucho/Bastante
 • Vyjádření frekvence
 • Saber, Conocer + infinitiv
 • Nepravidelná slovesa hacer, venir, ir, ser, estar
 • Přihláška kurz začátečníci: