Kurz španělštiny Úplní začátečníci

Termín: 5.10.2021 – 25.1.2022
Dny: Úterý
Čas: 18:40 – 20:10
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 3 890 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Šárka Hamrusová

Učebnice: ELE ACTUAL A1, lekce 1-9

Tento kurz španělštiny je určen pro úplné začátečníky, kteří ještě se španělštinou nepřišli do styku. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře. Hlavním cílem je studenty rozmluvit. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo, až na výjimky, výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Gramatika úroveň úplní začátečníci:

 • Podstatná jména ženského a mužského rodu
 • Přídavná jména ženského a mužského rodu
 • Přítomný čas slovesa být – ser estar, llamarse, trabajar, vivir
 • Použití sloves ser a estar
 • Tázací částice – dónde, qué, de dónde, cómo
 • Ukazovací přídavná jména
 • Množné číslo podstatných a přídavných jmen
 • Osobní zájmena        
 • Přítomný čas pravidelných sloves
 • Určité členy: el, la, los, las
 • Předložky spojené s místem

Témata úroveň úplní začátečníci:

 • Pozdravy a přestavení se.
 • Odkud pocházím
 • Osobní údaje – práce, studium, adresa apod.
 • Rodina, věk, popis osob, charakter
 • Předměty, číslovky, nákupy
 • Moje město
 • Popis domu a vybavení místnosti

Přihláška na kurz úplní začátečníci: