Kurz španělštiny Středně pokročilí 1

Termín: 19.2.2024 – 3.6.2024
Dny: Pondělí
Čas: 18:00 – 19:30
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 4.890 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Luis Ochoa

Učebnice: ELE ACTUAL B1, lekce 1-3

Učebnice není povinná

Tento kurz španělštiny úrovně středně pokročilí 1 je určen pro studenty, kteří mají znalosti gramatiky y slovní zásoby a potřebují začít plynule španělsky hovořit. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Učíme v malých skupinách v příjemném prostředí učeben v Karlíně.  Naši lektoři, specialisté na výuku španělštiny, jsou nejen Vašimi učiteli, ale i průvodci a pomocníky. Učíme již 16 let a máme výborné reference!

Gramatika kurz:

 • Perífrasis verbales
 • Pretérito imperfecto versus indefinido
 • Marcadores temporales
 • Futuro simple
 • Presente de subjuntivo
 • Oraciones condicionales
 • Artículos y preposiciones
 • Témata kurz:

 • Expresar el momento de una acción
 • Expresar acciones habituales en el pasado
 • Hablar de acciones pasadas
 • Hablar del futuro
 • Predicciones
 • Expresar deseos
 • Hacer recomendaciones
 • Přihláška kurz středně pokročilí: