Kurz španělštiny Pokročilí

Termín: 16.2.2023 – 25.5.2023
Dny: Čtvrtek
Čas: 18:40 – 20:10
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 4.450 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Luis Ochoa

Kurz je bez učebnice. Veškeré materiály obdrží žáci na hodině.

Tento kurz španělštiny je určen pro již pokročilé studenty, kteří se chtějí zlepšit v plynulosti a přesnosti v mluveném projevu. Studenti si rozšíří znalosti o nadstandardní slovní zásobu, idiomatické vazby a naučí se používat i složitější gramatiku v praxi. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Učíme v malých skupinách v příjemném prostředí učeben v Karlíně.  Naši lektoři, specialisté na výuku španělštiny, jsou nejen Vašimi učiteli, ale i průvodci a pomocníky. Učíme již 15 let a máme výborné refrence!

Gramatika kurz:

 • Oraciones de relativo: „busco un lugar…“
 • Cuando, como, donde + subjuntivo.
 • Sistematización ser / estar.
 • Verbo + preposición.
 • Expresar deseos.
 • Hablar de gustos y preferencias. 
 • Hacer valoraciones.
 • Oraciones condicionales en el pasado.

Témata kurz:

 • El tiempo libre.
 • La publicidad.
 • Sentimientos.
 • Internet
 • Estados físicos y de ánimo.
 • De vacaciones.

Přihláška na kurz Pokročilí :