Kurz španělštiny úroveň A2 Mírně pokročilí

Termín: 5.10.2020 – 25.1.2021
Dny: Pondělí
Čas: 17:00 – 18:30
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 3 890 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Lourdes Jiménez

Studenti se v tomto kurzu soustřeďují na rozvoj komunikativních dovedností a učí se plynulému projevu tak, aby byli schopni se domluvit v základních životních situacích. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře. Hlavním cílem je studenty rozmluvit. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo, až na výjimky, výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Učebnice: ELE ACTUAL A2, lekce 9-15

Gramatika úroveň Mírně pokročilí

 • Pretérito indefinido
 • Použití sloves empezar a, acabar de
 • Porovnávání
 • Rozkazovací způsob
 • Pretérito imperfecto
 • Předložky
 • Slovesa pro udělení souhlasu
 • Vyjádření frekvence (una vez, dos veces….)

Témata úroveň Mírně pokročilí

 • Známé osobnosti
 • Jak se domluvíme?
 • Na cestách.
 • Jaký byl tvůj víkend?
 • Předměty a dárky.
 • Zvyky minulosti.

Přihláška na kurz úroveň Mírně pokročilí