Kurz španělštiny pro úroveň začátečníci + B

Termín: 15.2.2023 – 24.5.2023
Dny: Středa
Čas: 18:40 – 20:10
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 4.450 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Manuel Contreras

Učebnice: ELE ACTUAL A1, lekce 9-14

Tento kurz španělštiny pro úroveň začátečníci + je určen pro studenty, kteří se již s jazykem někdy setkali, určité základy mají, ale jejich znalosti jsou nesourodé případně pozapomenuté. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře v Karlíně. Hlavním cílem je studenty rozmluvit. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo, až na výjimky, výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Učíme již 15 let a máme výborné refrence!

Gramatika kurz:

 • Slovesa gustar a encantar
 • También, tampoco, sí, no
 • Es/está/hay/tiene
 • Mucho/bastante
 • Předložky a, de, por
 • Přítomný čas sloves llover
 • Muy/Mucho/Bastante
 • Vyjádření frekvence (una vez, dos veces….)
 • Saber, Conocer + infinitiv
 • Nepravidelná slovesa hacer, venir, ir, ser, estar

Témata kurz:

 • Slovesa gustar a encantar
 • También, tampoco, sí, no
 • Es/está/hay/tiene
 • Mucho/bastante
 • Předložky a, de, por
 • Přítomný čas sloves llover
 • Muy/Mucho/Bastante
 • Vyjádření frekvence (una vez, dos veces….)
 • Saber, Conocer + infinitiv
 • Nepravidelná slovesa hacer, venir, ir, ser, estar

Přihláška na kurz pro úroveň začátečníci: