SEMINÁŘ ŠPANĚLŠTINY ÚROVEŇ C1 - VELMI POKROČILÍ

Termín: 9. 4. 2022
Dny: Sobota
Čas: 9:00 – 13:00
Počet hodin: 5 x 45 min
Cena: 750 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Luis Ochoa

Tento seminář španělštiny pro velmi pokročilé je zaměřen na konverzaci a aktivní zapojení se žáků. Naše Učebna v Karlíně disponuje technologií pro využití multimediálního materiálu, který činí výuku dynamičnější a zajišťuje účast a zájem každého žáka. Pomocí těchto nástrojů jsou také vysvětlovány nejdůležitější gramatické koncepty příslušející této úrovni kurzu.

Žáci nepotřebují učebnici, pracovní materiál obdrží na každé hodině.

Téma seminář:

El mundo laboral:
  • Profeiones raras.
  • Llevarse con el jefe.
  • La felicidad en trabajo.
  • Gramatika seminář:

  • Partículas relativas.
  • Preposiciones.
  • Expresar acuerdo.
  • Conctores del texto.
  • Přihláška na seminář španělštiny: