SEMINÁŘ ŠPANĚLŠTINY ÚROVEŇ C1 - VELMI POKROČILÍ

Termín: 15. 6. 2024
Dny: Sobota
Čas: 9:00 – 13:00
Počet hodin: 5 x 45 min
Cena: 1000 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Luis Ochoa

Tento seminář Španělštiny pro velmi pokročilé je zaměřen na konverzaci a aktivní zapojení se žáků. Naše Učebna v Karlíně disponuje technologií pro využití multimediálního materiálu, který činí výuku dynamičnější a zajišťuje účast a zájem každého žáka. Pomocí těchto nástrojů jsou také vysvětlovány nejdůležitější gramatické koncepty příslušející této úrovni kurzu.

Žáci nepotřebují učebnici, pracovní materiál obdrží na každé hodině.

Témata seminář:

Trabajaremos con cuatro textos de relevantes escritores hispanoamericanos y escucharemos esos fragmentos leidos con el acento del escritor.
 • La muerte y otras sorpresas. Mario Benedetti
 • Diatriba de amor contra un hombre sentado. Gabriel García Márquez
 • El paraíso en la otra esquina. Mario Vargas Llosa
 • Bocas del tiempo. Eduardo Galeano
 • Gramatika seminář:

  En los textos que hemos elegido encontraremos una gramática específica que trabajaremos en clase.
 • El pasado en las biografías.
 • Contraste tiempos del pasado.
 • Oraciones condicionales.
 • Formular hipótesis.
 • Perífrasis verbales con gerundio, infinitivo o participio.
 • Přihláška na seminář španělštiny: