SEMINÁŘ ŠPANĚLŠTINY ÚROVEŇ C1 - VELMI POKROČILÍ

Termín: 10. 10. 2020
Dny: Sobota
Čas: 9:00 – 13:00
Počet hodin: 5 x 45 min
Cena: 750 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Luis Ochoa

Tento seminář španělštiny pro velmi pokročilé je zaměřen na konverzaci a aktivní zapojení se žáků. Učebna disponuje technologií pro využití multimediálního materiálu, který činí výuku dynamičnější a zajišťuje účast a zájem každého žáka. Pomocí těchto nástrojů jsou také vysvětlovány nejdůležitější gramatické koncepty příslušející této úrovni kurzu.

Žáci nepotřebují učebnici, pracovní materiál obdrží na každé hodině.

Téma seminář španělštiny:

El mundo laboral:

  • Profeiones raras
  • Llevarse bien con el jefe
  • La felicidad en en rabajo

Gramatika seminář španělštiny:

  • Partículas relativas
  • Preposiciones
  • Expresar acuerdo
  • Conctores del texto: ordenatodres, introductores, de acción, de contraste etc.

Přihláška na seminář španělštiny: