Denisa: Kurzy španělštiny

Denisa Škodová

Denisa Škodová vystudovala španělštinu a anglistiku-amerikanistiku na FFUK, v rámci studia strávila jeden rok na Erasmu v proslulém poutním městě Santiago de Compostela. Výuce jazyků se věnuje od roku 2001, vyučovala zejména studenty jazykové školy James Cook Languages, která se zaměřuje na firemní výuku a individuální kurzy, tamtéž také pomáhala začínajícím lektorům s metodikou. Dále působila na dnes již zaniklé Literární akademii (VŠ Josefa Škvoreckého), v Jazykovém centru FFUK, od října 2021 také vyučuje studenty HAMU. Věnuje se i literárnímu překladu, pokročilejší studenty by mohla zaujmout publikace Rozptýlené průsečíky (Antologie hispanoamerické modernistické poezie), kterou pro české čtenáře připravila ve dvojjazyčném, zrcadlovém vydání. V letech 2015-2021 žila v Madridu, kde doprovázela manžela, který tam působil na Českém centru; a „odpočívala“ na rodičovské dovolené. Přes 15 let je členkou uskupení Luces de Bohemia, které v Praze pořádá španělská literární čtení.