Letní kurz španělštiny úroveň B2/C1

Termín: 5.8.2021 – 16.9.2021
Dny: Čtvrtek
Čas: 18:30 – 20:00
Počet hodin: 14 x 45 min
Cena: 2.450 Kč 
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Luis Ochoa

Tento kurz je bez učebnice.

Tento letní kurz španělštiny úrovně  B2/C1Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféřeje určen pro studenty, kteří mají znalosti gramatiky y slovní zásoby a potřebují začít plynule španělsky hovořit. . Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Učíme v malých skupinách v příjemném prostředí učeben v Karlíně.  Naši lektoři, specialisté na výuku španělštiny, jsou nejen Vašimi učiteli, ale i průvodci a pomocníky. Učíme již 15 let a máme výborné refrence!

Gramatika letní kurz španělštiny B2/C1:

 • Perífrasis verbales
 • Pretérito imperfecto versus indefinido
 • Marcadores temporales
 • Futuro simple
 • Oraciones condicionales
 • Verbos recíprocos
 • Causa: ¿Porqué, cómo?

Temata letní kurz španělštiny B2/C1:

 • Expresar el momento de una acción
 • Expresar acciones habituales en el pasado
 • Contar anécdotas y chistes
 • Hablar del futuro y de planes
 • Predicciones
 • Pedir y dar información
 • Expresar la causa

Přihláška na letní kurz španělštiny B2/C1: