Kurz španělštiny úroveň B1.1. Středně pokročilí 1

Termín: 8.10.2020 – 28.1.2021
Dny: Čtvrtek
Čas: 18:40 – 20:10
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 3.890 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Luis Ochoa

Tento kurz je určen pro studenty, kteří mají znalosti gramatiky y slovní zásoby a potřebují začít plynule španělsky hovořit. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Učebnice: ELE ACTUAL B1, lekce 1-3 Učebnice není povinná

Gramatika:

 • Perífrasis verbales
 • Pretérito imperfecto versus indefinido
 • Marcadores temporales
 • Futuro simple
 • Oraciones condicionales
 • Verbos recíprocos
 • Causa: ¿Porqué como?

Témata:

 • Expresar el momento de una acción
 • Expresar acciones habituales en el pasado
 • Hablar de una acción que ocurríó una vez
 • Hablar del futuro
 • Predicciones
 • Pedir y dar información
 • Expresar la causa

Přihláška na kurz