Kurz španělštiny úroveň A21 Mírně pokročilí 1

Termín: 22.2.2022 – 31.5.2022
Dny: Pondělí
Čas: 17:00 – 18:30
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 3 890 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Denisa Škodová

Kurzy španělštiny jsou zaměřeny na konverzaci a aktivní zapojení se žáků. Učebna disponuje technologií pro využití multimediálního materiálu, který činí výuku dynamičnější a zajišťuje účast a zájem každého žáka. Pomocí těchto nástrojů jsou také vysvětlovány nejdůležitější gramatické koncepty příslušející této úrovni kurzu.

Učebnice: ELE ACTUAL A2, lekce 1-8

Gramatika úroveň Mírně pokročilí

 • Pretérito indefinido
 • Použití sloves empezar a, acabar de
 • Porovnávání
 • Rozkazovací způsob
 • Pretérito imperfecto
 • Předložky
 • Slovesa pro udělení souhlasu
 • Vyjádření frekvence (una vez, dos veces….)

Témata úroveň Mírně pokročilí

 • Známé osobnosti
 • Jak se domluvíme?
 • Na cestách.
 • Jaký byl tvůj víkend?
 • Předměty a dárky.
 • Zvyky minulosti.

Přihláška na kurz úroveň Mírně pokročilí