Letní kurz španělštiny úroveň A2/B1

Termín: 3.8.2021 – 14.9.2021
Dny: Úterý
Čas: 18:30 – 20:00
Počet hodin: 14 x 45 min
Cena: 2.450 Kč 
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Luis Ochoa

Tento kurz je bez učebnice.

Tento letní kurz španělštiny úrovně  A2/B1 je určen pro studenty, kteří mají znalosti gramatiky y slovní zásoby a potřebují začít plynule španělsky hovořit. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Učíme v malých skupinách v příjemném prostředí učeben v Karlíně.  Naši lektoři, specialisté na výuku španělštiny, jsou nejen Vašimi učiteli, ale i průvodci a pomocníky. Učíme již 15 let a máme výborné refrence!

Gramatika letní kurz španělštiny A2/B1:

 • Pasado simple & pasado perfecto
 • Pasado imperfecto & presente
 • Pasado imperfecto & pasado simple
 • Perífrasis verbales.
 • Futuro: plan, intención, hipótesis
 • Pronombres
 • Preposiciones

Témata letní kurz španělštiny A2/B1:

 • El tiempo libre´
 • Mis últimas vacaciones
 • Cuando era niño
 • La casa del futuro
 • Pedir y dar información
 • Expresar deseos

Přihláška na letní kurz španělštiny úroveň A2/B1: