Kurz španělštiny úroveň Falešní začátečníci

Termín: 5.10.2021 – 25.1.2022
Dny: Úterý
Čas: 17:00 – 18:30
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 3 890 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: Šárka Hamrusová

Učebnice: ELE ACTUAL A1, lekce 9-14

Tento kurz španělštiny v Praze je určen pro studenty, kteří se již s jazykem někdy setkali, určité základy mají, ale jejich znalosti jsou nesourodé případně pozapomenuté. Výuka probíhá v malých skupinách o 4 až 8 studentech v otevřené a přátelské atmosféře. Hlavním cílem je studenty rozmluvit. Je kladen důraz na to, aby se v hodinách hovořilo, až na výjimky, výhradně španělsky. Lektor opravuje každou chybu, kterou student učiní. Tímto způsobem dosahují studenti rychlého pokroku.

Gramatika:

 • Slovesa gustar a encantar
 • También, tampoco, sí, no
 • Es/está/hay/tiene
 • Mucho/bastante
 • Předložky a, de, por
 • Přítomný čas sloves llover
 • Muy/Mucho/Bastante
 • Vyjádření frekvence (una vez, dos veces….)
 • Saber, Conocer + infinitiv
 • Nepravidelná slovesa hacer, venir, ir, ser, estar

Témata:

 • Sport a volnočasové aktivity
 • Má čtvrť, hodiny, dny týdne
 • Můj běžný den a víkendové aktivity
 • Práce a studium (profese, doprava)
 • Internet
 • Hodnocení, vyjádření názoru

Přihláška na kurz: