Česky   Espaňol  

Informace o ochraně osobních dat

Informace o ochraně osobních dat - eshop s knihami

Osobní údaje, které v rámci objednávky literatury vyžadujeme, jsou nezbytné minimum k realizaci Vašeho odběru a vzájemných závazků.

Uchováváme je na dobu 3 let, protože se k nám s objednávkami mnoho zákazníků po čase vrací. Pokud chcete, aby byly smazány Vaše údaje po realizaci a uhrazení objednávky ze systému e-shopu, vyhovíme Vám – žádost lze sdělit telefonicky nebo na kontaktu Deliberia pro ochranu osobních údajů: deliberia@deliberia.cz. Nezbytné údaje o transakci však budou zachovány v účetním systému z důvodu právní povinnosti uchovávat účetní záznamy deset let po konci příslušného účetního období.

Pro více informací o našem nakládání s osobními údaji klikněte zde a nebo můžete využít kontakt Deliberia pro ochranu osobních údajů: deliberia@deliberia.cz


Informace o ochraně osobních dat - jazyková výuka

Osobní údaje, které v rámci objednání kurzu či semináře vyžadujeme, jsou nezbytné minimum k realizaci naší služby; k jinému účelu je nepoužíváme. Uchováváme je po dobu 5 let za účelem poskytnutí slevy na následný kurz, poté je mažeme. Pokud chcete, aby byly smazány Vaše údaje po ukončení kurzu nebo semináře ze systému evidence studentů, vyhovíme Vám – žádost lze sdělit telefonicky nebo na kontaktu Deliberia pro ochranu osobních údajů: deliberia@deliberia.cz. Nezbytné údaje o úhradě kurzu však budou zachovány v účetním systému z důvodu právní povinnosti uchovávat účetní záznamy deset let po konci příslušného účetního období.

Pro více informací o našem nakládání s osobními údaji klikněte zde a nebo můžete využít kontakt Deliberia pro ochranu osobních údajů: deliberia@deliberia.cz


Información sobre la protección de datos personales

Los datos personales que son requeridos para realizar una compra de libros son los mínimos necesarios para poder efectuar su compra y las obligaciones mutuas que esto conlleva.

Sus datos se archivarán durante un período de 3 años para facilitar las sucesivas compras que se hagan en nuestra nuestra e-shop. Si desea, una vez realizado el pedido y el pago, que sus datos sean borrados de nuestro sistema de e-shop, por favor, comuníquenoslo por teléfono o al contacto de Deliberia para la protección de datos: deliberia@deliberia.cz. Sin embargo, los datos imprescindibles de la transacción serán guardados en nuestro sistema de contabilidad debido a la obligación de guardar los documentos de contabilidad durante un período de 10 años dese el final del período contable correspondiente.

Para más información sobre nuestro uso de datos personales pinche aquí o puede utilizar el contacto de Deliberia para la protección de datos: deliberia@deliberia.cz

Logo Mobil: 723 955 545
E-mail: deliberia@deliberia.cz
Informace o ochraně osobních dat
FB Twitter YouTube