Česky   Espaňol  

Náš tým

Luis Ochoa, lektor a zakladatel Karlínského centra španělštiny Deliberia

Výukou španělštiny se zabývá od roku 2006. Jeho cílem je naučit španělštinu zábavným, ale efektivním způsobem. Hodiny zpestřuje promítáním videa a žáky často zapojuje do rozhovorů. Pokud se bojíte mluvit, na těchto hodinách se určitě rozmluvíte. Gramatiku vysvětluje názorným a jednoduchým způsobem, za nezbytné považuje neustálé opakování a procvičování.Výsledkem je, že žáci si rychle osvojí základní komunikační koncepty. 

 

Lourdes Jimenez, lektorka

Lourdes bydlí v Praze již 12 let. Po přistěhování do Prahy začala dálkově studovat španělskou filologii na Univerzitě UNED za účelem možnosti výuky jazyka a také z čistě osobního hlubokého zájmu o historii a současnost jazyků. Od roku 2004 učila španělštinu na různých školách a mnoho soukromých studentů. Původně začala učit jako doplněk k ostatním zaměstnáním, ale postupně zjistila, že ji tato práce opravdu baví a naplňuje.

 

 

Jorge Zulaica, lektor

Jorge je náš nejmladší lektor. Do výuky španělštiny se zamiloval. Absolvoval kurz pro výuku španělského jazyka pro cizince v International House a 4 roky studoval pedagogiku na Univerzitě ve Valladolidu. Je vášnivým sportovcem. Má zkušenosti i s výukou dětí. Velmi ho těší sledovat pokroky svých studentů. Považuje za důležité, aby se studenti při aktivitách bavili a zároveň se přitom naučili jazyk. Snaží se na studenty přenášet energii, důvěru a zdůrazňuje, že studenti musí být při výuce pozitivně naladěni. Čím více se zapojí do aktivit, tím více se naučí.

 

 

Petra Vavroušová, lektorka

Vyučuje semináře tlumočení (konsekutivní, bilaterální a simultánní tlumočení i tlumočení z listu) na Ústavu translatologie FF UK a působí rovněž jako odborná asistentka na Ústavu jazyků a společenských věd FD ČVUT (španělština a němčina). Vystudovala španělskou filologii i překladatelství a tlumočnictví španělštiny a němčiny na FF UK, kde v současné době také studuje v doktorském programu. V jejich hodinách zaměřených na konverzaci a gramatiku nechybí ani krátká videa a písničky seznamující studenty s kulturou a reáliemi španělsky mluvících zemí.

Logo Mobil: 723 955 545
E-mail: deliberia@deliberia.cz
Informace o ochraně osobních dat
FB Twitter YouTube