Česky   Espaňol  

Kurz španělštiny úroveň A2.2. Mírně pokročilí 2

Termín: 8.10.2018 - 28.1.2019
Dny: Pondělí
Čas: 17:00-18:30
Počet hodin: 30 x 45 min
Cena: 3.890 Kč
Místo: Pernerova 36, Praha 8 Karlín
Lektor: José Luis Marcilla

Kurzy jsou zaměřeny na konverzaci a aktivní zapojení se žáků. Učebna disponuje technologií pro využití multimediálního materiálu, který činí výuku dynamičnější a zajišťuje účast a zájem každého žáka. Pomocí těchto nástrojů jsou také vysvětlovány nejdůležitější gramatické koncepty příslušející této úrovni kurzu.

Učebnice: Ele Actual 2, lekce 9-15

Prezentace lektora

Gramatika:

 • Minulý čas jednoduchý (pretérito indefinido) – nepravidelná slovesa tener, morir
 • Puedo + infinitiv
 • Rozkazovací způsob
 • Querer, poder + infinitiv
 • Přítomný čas nepravidelných sloves (změna o-ue)
 • Sloveso preferir
 • Minulý čas jednoduchý (pretérito indefinido) – nepravidelná slovesa (změna e-i, o-u, slovesa s y)
 • Ser + bueno/malo – estar + bien/mal
 • Ser para + infinitiv
 • Zájmena – přímý a nepřímý objekt
 • Minulý čas nedokonavý (pretérito imperfecto): pravidelná a nepravidelná slovesa.

Témata:

 • Významné osobnosti, významné momenty v životě člověka, biografie
 • Společenské chování
 • Domluvení schůzky
 • Cestování (porovnání různých dopravních prostředků, dotazy na cestu apod.)
 • Volný čas a víkendové aktivity
 • Popis předmětů, vyjádření jejich použití
 • Popis osob, míst a věcí, vyprávění o obvyklých činnostech v minulosti.

Přihláška na kurz

Způsob platby


Logo Tel: 252 545 950
Mobil: 723 955 545
E-mail: deliberia@deliberia.cz
Informace o ochraně osobních dat
FB Twitter YouTube