Česky   Espaňol  

Informace o ochraně osobních dat - jazyková výuka

Na základě právního základu plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tedy zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, druh kurzu, e-mail, telefon, město, způsob platby, ev. předchozí návštěvy kurzu/ů Deliberia.

Po dobu zpracování může mít přístup k těmto údajům také náš poskytovatel administrativní podpory, poskytovatel IT řešení a poskytovatel hostingu Active 24, s.r.o., kteří jsou vázáni mlčenlivostí a dalšími smluvními zárukami.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí osobě nebo do třetí země.

Máte právo dostat od nás přehled Vašich osobních údajů, které máme a také právo žádat opravu nepřesných osobních údajů či jejich výmaz, pokud by byly zpracovávány protiprávně. V tomto případě máte právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.“

Luis Ochoa Torcal – Deliberia, IČ 87619971
Doudova 23,14700 Praha 4

Logo Tel: 252 545 950
Mobil: 723 955 545
E-mail: deliberia@deliberia.cz
Informace o ochraně osobních dat
FB Twitter YouTube