Česky   Espaňol  
Nákupní košík je prázdný

Obchodní podmínky E-shop

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu deliberia.cz 
V platném znění od 1.1.2018

I. Základní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.deliberia.cz je DELIBERIA – Luis Ochoa, se sídlem: Doudova 23, 14700 Praha 4, IČO: 87619971, dále jen Prodávající.

Obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi nakupujícím zákazníkem (kupující) a provozovatelem internetového obchodu www.deliberia.cz  (prodávající) ustanovují následujícím odstavce.

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.deliberia.cz.

Internetový obchod prodávajícího umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V těchto případech je prodávající povinen zákazníka kontaktovat a dohodnout řešení.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

III. Cena zboží

Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Ceny uvedené u jednotlivého zboží jsou ceny konečné, které budou navýšeny pouze o dopravní náklady (viz kapitola VI). Nejsme plátci DPH.

IV. Možnosti platby

Dobírkou: Platba probíhá při předání zboží

Bankovním převodem: Výzva k platbě vám bude zaslána emailem v momentě, kdy bude kniha připravena k expedici. Zboží je odesláno až po připsání částky na náš účet.

V hotovosti: V případě osobního vyzvednutí knihy lze platit při předání v hotovosti

V. Dodací lhůty

Kupující obdrží s potvrzením objednávky předběžný termín dodání a bude informován v momentě, kdy bude zboží připraveno v našem sídle k expedici. Dodací lhůty u zboží, které není skladem se pohybují od 2 do 4 týdnů od objednání zboží (zboží objednáváme ve Španělsku). V momentě kdy daný titul obdržíme, zašleme Vám zprávu o tom, že zboží je připraveno k expedici, ta většinou proběhne v rozmezí 1-3 pracovních dní. Zboží, které figuruje jako skladem je připraveno k vyzvednutí či expedováno během 1-3 pracovních dní.

VI. Způsob dodání a ceny dopravy

Expedice Českou poštou: V současné době je doprava zboží zajišťována Českou poštou, a.s.

Doba dopravy balíku prostřednictvím České pošty se většinou pohybuje kolem 3 pracovních dnů od předání poště. V případě vaší nepřítomnosti v den doručení je balík uložen 14 dní na vaší poště.

Osobní odběr: V případě, že zvolíte možnost osobního odběru, tento je možný po předchozí telefonické či e-mailové dohodě.

Cena dopravy se odvíjí od toho, jaký způsob platby vyberete:

Česká pošta, balík do 2 kg, předchozí platba převodem na účet: 90,- Kč

Česká pošta, balík do 2 kg, dobírka: 120 Kč

Česká pošta, balík od 2 kg do 30 kg, předchozí platba převodem na účet: 120,- Kč

Česká pošta, balík od 2 kg do 30 kg, dobírka: 150 Kč

Osobní odběr zboží – zdarma. Platba možná pouze v hotovosti.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:

1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu a uvedením objednacího čísla požadovaného titulu, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou).

2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: 723 955 545, nebo na e-mailové adrese: deliberia@deliberia.cz.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle zákona č. 367/2000 má kupující právo zakoupené zboží do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží na poště vrátit, a od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (částka zaplacená za balné a poštovné ve vrácené částce není zahrnuta).

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené. U audio a videonahrávek nesmí být porušen jejich originální obal.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

VII. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní nebo firemní údaje, které poskytnete v průběhu využívání internetového obchodu provozovaném DELIBERIA – Luis Ochoa, se sídlem: Doudova 23, 14700 Praha 4, IČO: 87619971 jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Provozovatel a prodejci zapojení do systému se zavazují, že tyto údaje neposkytnou třetím osobám.

Máte právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků provozovatele, pokud jste neučinili žádnou objednávku zboží nebo služeb, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno vaše přihlašovací jméno a heslo.

VIII. Obchodní sdělení a cookies

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2016. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.deliberia.cz .

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.


Logo Tel: 252 545 950
Mobil: 723 955 545
E-mail: deliberia@deliberia.cz
FB Twitter YouTube